Aktuálne Predsedníctvo Živeny, spolku slovenských žien

Predsedníčka spolku
Magda Vášáryová /MO Bratislava/

Tajomníčka Ústredia a členka Predsedníctva
Alena Bučeková /MO Bratislava/

 Členky Predsedníctva

Katarína Babíková /MO Smižany/

Emília Barancová /MO Čadca/

Eva Bencová /MO Ž Sučany/

Zuzana Brozmanová /MO Brezno/

Ján Cíger /MO Martin/

Jarmila Móricová /MO Lučenec/

Martina Pazderníková /MO Žilina/

Jaroslava Sklenáriková /MO Jelšavanka/

Janka Slaná /MO Banská Bystrica/

Alžbeta Strapáková /MO Pezinok/

Renáta Taligová /MO Banská Štiavnica/