Rukoväť Živeny

Rukoväť Živeny je po Stanovách druhým najvýznamnejším dokumentom, ktorým sa spolok riadi. Obsahuje podrobnejší výklad pojmov zo Stanov. Rukoväť Živeny a jej zmeny schvaľuje Predsedníctvo Živeny. Poslednú úpravu Rukoväte Živeny schválilo Predsedníctvo na svojom zasadnutí 20. mája 2015.