MO Živena Jelšavanka

Miestny odbor Živena Jelšavanka, ktorý sa stal súčasťou Živeny, spolku slovenských žien, vznikol 13. septembra 2013. Ale nie je to prvý ženský spolok na území mesta Jelšava. Ten založila v roku 1864, ako humánny “Dobrovoľný ženský spolok na podporu chudobných” Lujza Ferienčíková. Živeniarky z Jelšavy sa rozhodli, že spoja tradíciu starého spolku s novým (ktorého história sa začala písať tiež dávno – v roku 1869) a vybudujú organizáciu, do ktorej sa zapoja mnohé ženy z Jelšavy. A bohatý program plný umeleckých jelšavských nádejí, pod vedením jelšavských pedagogičiek bol dobrým prísľubom.