Miestny odbor Živena Žilina

Činnosť Miestneho odboru Živeny v Žiline zahŕňa činnosť kultúrnu, osvetovú, vzdelávaciu a charitatívnu. Jej členky sa snažia aj o upevňovanie národného povedomia. V centre činnosti zostáva tradičná ľudová tvorba a popri nej aj osvojovanie si nových techník. Preto Živena MO Žilina organizuje rôzne kurzy /drôtovania, paličkovania, háčkovania, zdobenia medovníkov, zdobenia kraslíc, frivolitkovania, výroby šperkov, vecí zo šúpolia, slaného cesta a iných ručných techník.
Organizuje tiež výstavy prác svojich členiek.
Na základe pozvaní usporiadateľov, obohacovanie ponuky remeselníckych podujatí, hodov,jarmokov, folklórnych a kultúrnych podujatí, kde sa členky prezentujú v ľudovom odeve.

Kontakt:

www.zivena-z.webnode.sk

Žilina p. DaníkováŽilina p. Kadašiováp. Šibíkováp. Kubínováp. Hnidková

20. VÝROČIE ZNOVUOŽIVENIA MIESTNEHO ODBORU ŽIVENY V ŽILINE

20. mája 2015 sa v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja konala slávnostná akadémia k 20. výročiu znovuoživenia miestneho odboru Živena.

ŽIVENA V ŽILINE – najdôležitejšie míľniky

Miestny odbor v Žiline bol založený 17.12.1922.
V rokoch 1922-1938 organizoval početné prednášky zamerané na zdravotnú osvetu, výchovu detí a úlohu Živeny pri vzdelávaní žien. Obľúbené boli prednášky o významných osobnostiach, prírode a pamiatkach. Organizovali sa vychádzky do okolia Žiliny a zájazdy s cieľom poznania krás prírody a pamiatok na Slovensku.
Živena zriaďovala rôzne kurzy pre verejnosť, napr. kurzy slovenčiny, varenia, šitia a vyšívania. Organizovala aj detské letné podujatia, divadelné prestavenia, koncerty, neskôr výstavy a vianočné trhy.
Najvýznamnejšou úlohou bola sociálna práca – odbor sa staral o siroty a podporoval chudobné rodiny.
Vznik vojnového štátu znamenal pre Živenu krok späť. Musela zredukovať program a zamerať sa iba na sociálnu prácu. Po roku 1945 obnovila svoju činnosť a vo svojom poslaní pokračovala až do roku 1948. V 50-tych rokoch 20. storočia zanikla a odmlčala sa takmer na 40 rokov.
Začiatkom roku 1990 bola opäť zaregistrovaná vďaka spisovateľke Hane Zelinovej a bývalých členiek Živeny, ktoré pre jej odkaz nadchli veľa žien. Koncom roku 1994 bývalé členky Miestneho odboru Živeny v Žiline usilovali na čele s Máriou Helebrandtovou o jeho oživenie. Založili “Klub šikovných rúk”, v ktorom okrem ručných prác pripravovali podklady k registrácii spolku. Rok 1994 ukončili vianočnou výstavou ručných prác.

ŽIVENA PO ROKU 1995

Miestny odbor Živeny bol ustanovený 29.4.1995. Vo svojej činnosti nadviazal na predchádzajúce ciele Živeny.
Každý rok pripravuje výstavy k Veľkej noci a Vianociam. Od r. 2005 sa uskutočnilo 11 tematicky zameraných výstav vlastných prác členiek spolku, ale aj tradičných prác našich predkov (Z truhlíc starých materí – 2005, Krojované bábik v háčkovanej kráse – 2006, Tradícia večne živá – 2009, Maľované ihlou – 2013). Členky spolku sa zúčastňujú aj na rôznych výstavách na Slovensku i v zahraničí. Ručné práce predvádzajú v školách, na rôznych podujatiach a folklórnych slávnostiach v regióne.
Od r. 1995 usporiadala Živena pre verejnosť a členov spolku vyše 40 kurzov tradičných i súčasných techník ručných prác (paličkovanie, zdobenie perníkov, maľovanie kraslíc a pod.).
Svoje vedomosti si členky spolku oživujú na prednáškach, besedách, návštevách rôznych kultúrnych podujatí, divadelných predstavení, koncertov a každoročne i na tématicky zameraných zájazdoch po Slovensku i v zahraničí.
V r. 2009 uzavrela Živena cezhraničnú družbu so Zväzom dôchodcov z Frýdku-Místku (ČR). Miestny odbor Živeny spolupracuje aj s inými organizáciami, kultúrnymi zariadeniami, obecnými úradmi, Mestským úradom v Žiline a Žilinským samosprávnym krajom pri zabezpečovaní rôznych podujatí v meste a regióne.
image001