Výbor Miestneho odboru Živena Bratislava

Zloženie výboru MO Ž Bratislava na rok 2017

Predsedníčka: Alena Bučeková
Podpredsedníčka: Jana Krajčovičová
Hospodárka: Mária Strížová
Revízna komisia: Anna Farská, Renáta Pavelková, Anna Šantová
Rada poradkýň: Zora Breierová – predsedníčka
Koordinátorka spolupráce medzi MO Živena Bratislava a záujmovými krúžkami RDS – Elena Dimitrová
Zástupkyňa Ružinovského domova seniorov: Ľubica Karelová – riaditeľka Ružinovského domova seniorov

Vedúce klubov:
Daniela Hrtková (vedúca Klubu výtvarného umenia)
Baya Nikolajová (vedúca Klubu priateliek umenia)
Naďa Kamenická (vedúca Klasického klubu)
Mária Turzová (vedúca Klubu turistiek)
Alena Bučeková (vedúca Klubu osvety)

Dokumentaristky MO Živena Bratislava
Jozefa Véghová – kronika
Viera Pischová – fotografovanie podujatí výtvarníčok, jazyková úprava materiálov Živeny
Božena Václavová – fotografovanie, pátranie v archívoch, spolupráca pri vydávaní publikácií
Anna Holubanská – fotoarchív

Administratíva a organizačné práce: Margita Pátková