KONTAKTY

Alena Bučeková, predsedníčka MO Ž Ba, tel.: 0915/739 024; 0950/ 488 287; alena.bucekova@gmail.com; bratislava.zivena@gmail.com,
Daniela Hrtková, vedúca Klubu výtvarného umenia (KVU); Tel.: 0903/ 530 323, hrtkova@stonline.sk
Naďa Kamenická, vedúca Klasického klubu (KK), tel.: 02/54772556, 0904/639246
Baya Nikolajová, vedúca Klubu priateliek umenia (KPU); 02/6542 6122; 0905/237380
bnikolajova@exlibris.sk
Majka Turzová, vedúca Klubu turistiek (KT), tel.: 0905/ 734 175, e-mail: turzova1947@gmail.com; zástupkyňa Milka Macková, tel.: 02/63826615; 0908/540470
Elena Dimitrová, ved. výtv. dielní a Klubu Memory, Ružinovský domov seniorov; tel.: 0917/725336;

Facebooková stránka MO Živena Bratislava: TU

https://www.facebook.com/%C5%BDivena-spolok-slovensk%C3%BDch-%C5%BEien-Miestny-odbor-%C5%BDivena-Bratislava-188200847902788/