Miestny odbor Živena Bratislava

Svoju činnosť zameriava Miestny odbor predovšetkým na kultúru, osvetu, vzdelávanie, ako aj na činnosť sociálno – humanitnú. Organizuje celoslovenské i komornejšie kultúrne podujatia, prednášky na rôzne témy (literárne, o kultúre jazyka, zdravotnícke, športové, sociálne …), vzdelávacie výlety, spoločné návštevy divadelných predstavení, koncertov, výstav. Viaceré staršie členky spolu chodia aj na dovolenky, organizujú si spoločné Vianoce a pod. Členky Živeny sa zapájajú aj do rôznych medzinárodných a národných projektov, zameraných na ženy, seniorov, kultúru či na zdravotníctvo a humanitu.

Členky Miestneho odboru Živena Bratislava robia svojmu mestu dobré meno. Mnohé z nich sú uznávanými kapacitami a nositeľkami mnohých ocenení v oblasti umenia a spoločenského postavenia. Z ocenených členiek za posledných 10 rokov vyberáme:
Jela Krčméry Vrteľová – Cena primátora hlavného mesta SR Bratislava na rok 2004, Výnimočná žena 2011, Osobitná Cena Sebastian za roky 2012-2013
Elena Dimitrová – Seniorka Bratislavy 2012

Oceňuje aj Miestny odbor Živena Bratislava. Členkám, ktoré významnou mierou prispeli k činnosti MO Ž Bratislava, udeľuje pri príležitosti jubileí Pamätné listy, osobnostiam a subjektom mimo MO Ž Bratislava, ktorí významnou mierou prispeli k úspešnej organizácii podujatí, udeľujeme Ďakovné listy. Za opakovanú výnimočnú pomoc udeľujeme najvyššie ocenenie Čestný člen/členka. Zatiaľ sú jeho nositeľmi dvaja páni: Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, CSc. za dlhoročnú výskumnú prácu v odhaľovaní života a jeho súvislostí významných Živeniarok a za zaujímavé sprostredkovávanie informácií našim členkám. Druhým nositeľom tohto ocenenia je Alfréd Swan, herec, recitátor a pedagóg, bez ktorého by sme si viaceré významné kultúrne podujatia, organizované MO Živena Bratislava, ani nevedeli predstaviť. Ďakujeme.

Aktuálne informácie o dianí v Miestnom odbore Živena Bratislava nájdete na našej facebookovej stránke TU

Ďalšie informácie o MO Živena Bratislava
Skratka história – dnešok v MO Živena Bratislava
ZLOŽENIE VÝBORU, RADA PORADKÝŇ, KLUBY