Víťazi “Inšpirácií spod Sitna” 2017

Vyhodnotenie 23. ročníka
literárnej súťaže z vlastnej tvorby
INŠPIRÁCIE SPOD SITNA
Organizátor MO Živena Banská Štiavnica

Vyhlásenie víťazov: 22. septembra 2017, Spolkový dom Živeny v Martine

Simona Zifčiaková – 12 r., Topoľčany – Za prozaické stvárnenie sily priateľstva…
Marianna Ibrahimi – 10 r., Topoľčany – Zas čaro dievčenského sveta…
Simona Kapusníková – 11 r., Topoľčany – Za krásu maličkostí…
Tasia Liana Martošová – 10 r., Topoľčany – Za prozaické kulinárske začiatky…
Karolína Chudíková – 12 r., Nitra – Za originálnu charakteristiku hlavnej postavy…
Petronela Glazgová – 12 r., Žiar nad Hronom – Za originálne spracovanie…
Patrícia Gondášová – 12 r., Lučenec – Za empatiu a pálčivú tému…
Miroslav Števák – 13 r., Lučenec – Za prozaický opis prírody…
Jakub Hidvégi – 15 r., Púchov – Za originálnosť spracovania…

ŠM Inšprácie spod Sitna víťazi s RT Mladí víťazi okolo predsedníčky poroty”Inšpirácií spod Sitna” a predsedníčky MO Ž Banská Štiavnica Renáty Taligovej