Skratka história – dnešok v MO Živena Bratislava

Živena, spolok slovenských žien pôsobil v Bratislave už od roku 1922 do roku 1949, v ktorom bola Živena včlenená do novovzniknutého Slovenského zväzu žien s názvom Živena – Slovenský zväz žien a v roku 1951 Živena zanikla úplne a vytratila sa aj zo spoločného názvu. Živeniarky však boli stále činné. Počas pohnutých revolučných dní v novembri 1989 a intenzívnejšie hneď po výzve Hany Zelinovej „Vstávaj Živena, už je čas“, ktorú uverejnil denník SMENA 27. decembra 1998, to boli práve bývalé Živeniarky, ktoré začali obnovovať činnosť Živeny. V Martine bolo ustanovujúce valné zhromaždenie Živeny, spolku slovenských žien 31. marca 1990 a v čase registrácie spolku na Ministerstve vnútra SR v apríli 1990 vznikol 20. apríla 1990 aj Miestny odbor v Bratislave. Jeho predsedníčkou sa stala Ľuba Pavlovičová Baková. Oslovovali a vítali v obnovenej Živene nielen svoje rovesníčky, pamätníčky živeniarskych tradícií a podujatí spred roku 1945, ale i mladšie ženy, ktoré myšlienka Živeny nadchla a chceli ju zveľaďovať. Miestny odbor Živena Bratislava sa snaží nadviazať na tradície Živeny, predovšetkým osvetou v oblasti kultúry, zdravotníctva a sociálnych vecí, ale občas sa venujeme aj histórii či športu (teoreticky a trochu aj reálne).
Aktuálne informácie o tom, čím žijú členky MO Živena Bratislava, nájdete na našej facebookovej stránke. Pripojte sa!TU

Predsedníčky MO Živena Bratislava
1990 – 1995
Ľuba Pavlovičová – Baková (*18. marec 1924, Turčianska Štiavnička – † 27. august 1998, Bratislava)
1995 – 2011
Zora Breierová (*13. júla 1924 v Nitre)
2011 – doteraz
Alena Bučeková (* 8. apríla 1954 v Bratislave)

Kontakt:
Miestny odbor Živena Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Alena Bučeková, predsedníčka MO Živena Bratislava,
tel.: 0915/739 024; 0950/ 488 287
e-mail: bratislava.zivena@gmail.com, alena.bucekova@gmail.com