Zora Jesenská

 Zora jesenska(* 03.05.1909 Martin, † 21.12.1972 Bratislava)

Zora Jesenská sa narodila 3. mája 1909 v Martine. Po skončení ľudovej školy pokračovala v štúdiu na gymnáziu a potom na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Po jej ukončení bola až do roku 1939 učiteľkou hry na klavír na Hudobnej škole pri Živene v Martine. Od roku 1939 bola redaktorkou časopisu Živena (v rokoch 1943 – 1949 aj jeho šéfredaktorkou) a súčasne šéfredaktorkou edície Knihy Živeny (do roku 1943).

V rokoch 1943 – 1949 bola aj podpredsedníčkou Živeny. Na Zjednocovacom zjazde Zväzu žien, ktorý sa konal v roku 1949 v Prahe jej nedovolili vystúpiť so zásadným príspevkom. Aj keď jej príspevok vyšiel potom v plnom znení v časopise Živena, veľmi ju to zasiahlo.

Po roku 1949 žila striedavo v Martine a v Bratislave, viedla rusistický a prekladateľský seminár na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pracovala v Matici Slovenskej v Martine, bola vydavateľkou a redaktorkou bratislavského vydavateľstva Tatran.

Intenzívne sa venovala umeleckému prekladu ruskej, francúzskej, anglickej, bulharskej a nemeckej literatúry. Najväčší rozruch aj úctu získala za preklady z ruštiny. Za tieto preklady bola v roku 1948 ocenená Cenou Janka Jesenského, v roku 1950 Národnou cenou za preklad diel Vojna a mier a Tichý Don.

V roku 1967 jej bol udelený titul zaslúžilej umelkyne.

V roku 1968 sa zapojila do obrodného procesu, zasadzovala sa za demokratizáciu pomerov v republike, ale za odvážnu kritiku vpádu sovietskych vojsk do Československa v roku 1968 sa stala jednou z prvých prenasledovaných intelektuálov. To sa podpísalo aj na jej zdraví.
Zomrela 21. decembra 1972. Pochovaná je na Národnom cintoríne v Martine.