Jela Krčméry Vrteľová

Jela Krčméry VrteľováNarodila sa 7. januára 1924 v Martine. Spolu so spisovateľkou Hanou Zelinovou sa v roku 1989 zaslúžila o znovuobnovenie Živeny, najstaršieho spolku slovenských žien, založenom ešte v roku 1869 na povznesenie a vzdelávanie slovenských žien. Od začiatku činnosti až doteraz  je členkou výboru Živeny, Miestneho odboru v Bratislave. Je dušou znovuobnovenej Živeny a nositeľkou jej odkazu až dodnes. V roku 2011 ju minister práce sociálnych vecí a rodiny SR ocenil titulom Výnimočná žena Slovenska.

Vyštudovala konzervatórium v Bratislave a Hudobnú akadémiu v Ríme. Je najuznávanejšou libretistkou a prekladateľkou básnických diel klasikov. V SND bola sólistkou opery a dramaturgičkou opery, lektorkou a redaktorkou publikácií, dramaturgičkou v Československej televízii. Je autorkou všetkých  libriet k operám Eugena Suchoňa a spoluautorkou libriet pre opery Tibora Andrašovana, Miloslava Kořínka a Milana Dubovského. Z taliančiny, francúzštiny a nemčiny tlmočila veršované drámy a opery od svetových autorov. Vydala albumy klasických, operných a zborových piesní, spolupracovala s rozhlasom, televíziou, Slovenskou filharmóniou, divadelnými scénami, novinami a časopismi, vydala dve zbierky veršov.

Má tri deti. Dcéra Helena Čertíková (Vrteľová) – je hlasovou pedagogičkou a lektorkou, pôsobila v Slovenskom rozhlase a v Slovenskej televízii, je autorkou mnohých publikácií a relácií. Syn Ladislav Vrteľ je významným heraldikom, spoluautorom komplexného Heraldického registra Slovenskej Republiky. Druhý syn Štefan zomrel.