MO Brezno

Spolok slovenských žien Živena pôsobil v Brezne už krátko po jeho vzniku v roku 1869, pričom jeho zakladateľkou bola Petronela Zechenterová, sestra G. K. Zechentera-Laskomerského. Marína Ormisová, publicistka, známa aktivistka národného a ženského hnutia, v roku 1886 priúčala breznianske dievčatá krajčírskemu kumštu. Inú podobu nadobudla práca spolku po roku 1918, keď na základe rozšírených stanov došlo k zakladaniu miestnych pobočiek. Do radov tej breznianskej sa po 19. apríli 1920 prihlásilo takmer dvesto členiek – zameriavali sa na prehlbovanie vedomostí zo zdravotníctva, pediatrie, sociálnej starostlivosti aj ľudovej kultúry. Medzi významné predstaviteľky polku patrila aj Elena Holéczyová, predsedníčka miestneho odboru a členka celonárodného výboru. Vzdelávací odbor orientoval svoje prednášky na spôsob bývania, správneho stravovania a životosprávy nielen v Brezne, ale aj v okolitých dedinách. Organizovali divadelné predstavenia slovenských autorov a založili si vlastnú knižnicu, kde mali čitateľky k dispozícii rôzne časopisy. Spolupracovali nielen na príprave miestnych výstav a kultúrno-spoločenských podujatí, ale aj na rôznych celonárodných akciách. Členky Živeny majú svoj podiel na tom, že sa v zbierkovom fonde martinského múzea zachovala krása horehronských výšiviek.
K jednému z hlavných zámerov Živeny patrilo už v zakladajúcich stanovách spolku aj zakladanie škôl pre ženy. Miestny odbor sa pod vedením svojej predsedníčky usiloval o to už dva roky po svojom založení. Z pravidelne organizovaných krajčírskych kurzov nakoniec vznikla v roku 1929 pod kurátorstvom spolku a mesta dvojročná škola pre ženské povolania, ktorá reorganizovaná a s pozmeneným názvom funguje dodnes ako hotelová akadémia.
Na znovuoživenie činnosti v meste musela Živena počkať presne štyridsať rokov; 19. apríla 1990 sa predsedníctva ujala Viera Lámerová a je ňou dodnes. Hlavnou oblasťou činnosti Živeny v Brezne je dnes organizovanie osvetových, športových a kultúrnych podujatí a pomoc ľuďom s psychickými ochoreniami.
V informácii boli použité aj faktografie z knihy „Brezno v premenách času“)

Kontakt:
Viera Lámerová, predsedníčka MO Brezno
tel.: 048/6113 003