MO Pezinok

Pezinok 7 Po obnovení činnosti Živeny, spolku slovenských žien, Hanou Zelinovou bol v roku 1992 založený aj Miestny odbor Pezinok. Jeho prvou predsedníčkou /1992 – 1995/ bola Anna Gábrišová, manželka významného evanjelického kňaza, profesora Dr. Karola Gábriša, ktorý bol aj oduševneným Živeniarom. Spolu s manželkou Aničkou pripravovali pre takmer 50-členný spolok nezabudnuteľné stretnutia až do odsťahovania sa do Bratislavy. Činnosť Miestneho odboru zapisovala Lýdia Gschwandtnerová. o hospodárenie, pokladňu a výber členského sa starala Emília Drobná.

Po odchode Gábrišovcov do Bratislavy viedla Živenu /1996 – 2009/ Mgr. Ľudmila Fričová, učiteľka na dôchodku, ktorá pokračovala v zabezpečovaní  zaujímavého programu . Už v začiatkoch spolu s Mestským úradom v Pezinku a s Alžbetou Strapákovou (pracovníčkou oddelenia školstva a sociálnej starostlivostina Mestskom úrade a zapisovateľkou Živeny) organizovali pečenie s rómskymi ženami.

Keď predsedníčka Živeny Mgr. Ľudmila Fričová v roku 2009 náhle zomrela, bola vedením

Miestneho odboru Živeny v Pezinku poverená Alžbeta Strapáková , ktorá bola zapisovateľkou. Na výročnej členskej schôdzi ju v marci 2014 zvolili členky za svoju predsedníčku.

Živena sa stretávala každý prvý utorok v mesiaci, v zborovej miestnosti pri evanjelickom kostole. A tak sa aj prof.Dr Gábriš, neskôr pani farárka Mgr. Helena Benková, s manželom Mgr. Jozefom Benkom, stali prínosom a častými hosťami či prednášateľmi. V skromných podmienkach, ale s o to zaujímavejšími prednáškami, prichádzali aj Živeniarky z iných Miestnych odborov. Veľmi častým hosťom bola Ľuba Pavlovičová Baková, vtedy predsedníčka bratislavskej Živeny, spisovateľka Pavla Kováčová zo Živeny v Martine, ktorá porozprávala o krásnom vzťahu a korešpodencii manželov Janka Jesenského a Anny Bottovej; či beseda pri vydaní knihy spomienok „Preletím ponad život“ od Jely Krčméry Vrteľovej. Zaujímavé boli aj stretnutia s lekárskou tématikou /MUDr. Kamenická o podmienkach práce dorastového lekára krátko po 2. sv. vojne na východe Slovenska; MUDr. Orlická o homeopatii, MUDr. Nejdlová, primárka z Pinelovej nemocnice o rôznych závislostiach/. Zaujímavým rozprávaním a faktografiami oživila 10. výročie Živeny v Pezinku aj PhDr. Alena Bučeková, ktorá priniesla bohaté zážitky z prezentácie Slovenska na svetovej výstave v Hannoveri v roku 2000, či rozprávanie o objavení Pezinského hradu a celom archeologickom výskume, s ktorým prišli do Živeny pracovníci Mestského múzea v Pezinku. Keďže sa množili podvody s podomovým predajom, pracovníci Mestskej polície pripravili prednášku o  ochrane majetku a osôb.

Živenu v Pezinku navštívila aj rodáčka Kamila Kay Strelka-Kanková, americká podnikateľka, svetobežníčka, slovenská spisovateľka a rozprávačka, spisovateľ a historik Pavel Dvořák. a ďalší významní prednášatelia.

Živena v Pezinku organizuje rôzne zaujímavé výlety a jej členky sa zapájajú aj do spoločenských podujatí v meste.

Poslanie Živeny je pre nás veľkou výzvou, zároveň cenným prínosom pre súčasnosť. Jej fenomén má úžasnú inšpiráciu v čase, keď je výchova a vzdelanie dievčat a žien na vysokej odbornej úrovni. Chceme naďalej poukazovať na úlohu ženy, zamestnanie, na jej postavenie v spoločnosti, aby prostredníctvom svojich činností dosiahla rovnocenný a plnohodnotný život žien.

Vytypovali a pripravili sme niekoľko šikovných žien, ktoré by mohli pokračovať v práci v Živene.

Alžbeta Strapáková