Zasadnutie Predsedníctva Živeny 17.1.2014

9 Predsedníctvo

9 Predsedníctvo

1 Predsedníctvo

1 Predsedníctvo

2 predsedníctvo

2 predsedníctvo

3 Predsedníctvo

3 Predsedníctvo

4 Predsedníctvo

4 Predsedníctvo

5 Predsedníctvo

5 Predsedníctvo

6 Predsedníctvo

6 Predsedníctvo

7 Predsedníctvo

7 Predsedníctvo

8 Predsedníctvo

8 Predsedníctvo