KLUBY MO Živena Bratislava

Klub priateliek umenia (KPU)
Vedúca klubu Baya Nikolajová, 02/6542 6122; 0905/237380, bnikolajova@exlibris.sk
Spoločné návštevy divadelných predstavení (SND, Astorka, MDPOH), v oblasti výtvarného umenia návštévy lektorských a kurátorských výkladov a prednášok k výstavám (SNG, GMB, Nedbalke…)

Klub výtvarného umenia (KVU)
Vedúca klubu Daniela Hrtková; Tel.: 0903/ 530 323, hrtkova@stonline.sk
Spoločné maľovanie v interiéri a v plenéri, spoločná návšteva galérií, prechádzky spojené so spoznávaním umeleckých diel, spolupráca s Ružinovským domovom seniorov (arteterapia) – možnosť zapojiť sa do krúžku šikovných rúk (výroba rôznych darčekových predmetov a bižutérie, sezónnych bytových doplnkov, dekorácií…, skúšanie rôznych maliarskych techník.

Klasický klub (KK)
Vedúca klubu Naďa Kamenická, tel.: 02/547 72 556, 0904/ 639 246
Prednášky spojené s besedami, predovšetkým na literárne témy, prezentácie žijúcich i nežijúcich autorov a ich kníh.Klub sa stretáva na Konventnej 15 (1. poschodie)

Klub turistiek (KT)
Vedúca klubu Mária Turzová, , tel.: 0905/ 734 175, e-mail: turzova1947@gmail.com; zástupkyňa Milka Macková, tel.: 02/638 26 615; 0908/ 540 470
Spoznávanie zaujímavých miest nielen v Bratislave a okolí, spojených s odborným výkladom.

Klub osvety (KO)
Vedúca klubu Alena Bučeková, 0950/ 488 287; alena.bucekova@gmail.com
Besedy a vzdelávacie stretnutia na rôzne témy, predovšetkým o vede, kultúre, vzdelávaní, ženskej problematike, histórii, zdravotníctve, práve, sociálnych veciach …)