Šoltésovej Martin

Podujatie Šoltésovej Martin organizuje Živena, spolok slovenských žien, od roku 1999 na počesť významnej spisovateľky, Živeniarky, aktivistky za práva žien Eleny Maróthy – Šoltésovej. Prvé takéto podujatie bolo v máji 1999, pri príležitosti 130. výročia založenia spolku. Na začiatku to bola idea organizovať prehliadku poézie a prózy pôvodných slovenských autoriek a autorov, ako aj prehliadku súčasnej literárnej tvorby.
Od roku 2014 je koncepcia podujatia trochu upravená. Je určená nielen členkám Živeny, ale aj kultúrnej verejnosti Martina a celého Slovenska. Má spoločensko-spomienkovú a odbornú časť. V predpoludňajšej spoločensko-spomienkovej časti sa Živeniarky zo všetkých miestnych odborov na Slovensku stretnú na Národnom cintoríne v Martine, kde pri hrobe Eleny Maróthy-Šoltésovej zaspievajú hymnus “Kto za pravdu horí” a spomienkovými kyticami si uctia aj pamiatku najvýznamnejších predstaviteliek a predstaviteľov Živeny, pochovaných na tomto cintoríne. Popoludnie je venované odbornej konferencii na tému, ktorá spája myšlienky a poslanie Živeny z čias Eleny Maróthy-Šoltésovej so súčasnými aktuálnymi témami.
Na záver podujatia udeľuje Živena ocenenia, ako prejav vďaky za mimoriadne činy v kultúre a v postavení žien v Martine (ako historického sídla Živeny):
Cenu E.M. Šoltésovej za celoživotný prínos pre ženskú literatúru
Cena primátora Mesta Martin pre ženu, ktorá sa najviac zaslúžila o postavenie žien v Martine (za rok, predchádzajúci podujatiu)